تلگرام منبع درآمد خانواده‌های ایرانی

تلگرام منبع درآمد خانواده‌های ایرانی

تلگرام منبع درآمد خانواده‌های ایرانی
دنیای اقتصاد نوشت
 فرمانده بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت باید حضوری هدفمند در شبکه های مجازی داشته باشیم و کم کاری های گذشته در این مورد را جبران کنیم. چون هرجا در این فضا کم کاری شده دشمن حضور خود را در آن نمایان کرده است.
مهدیون به از بین رفتن مرزها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بیش از ۱۸۰ هزار خانواده در ایران، از شبکه تلگرام درآمد مستقیم کسب می کنند و بیش از چند ده میلیارد تومان گردش مالی این موضوع است؛ حال فرض کنید مدیریت این اپلیکیشین خارجی به دلیلی نخواهد به ایرانیان سرویس دهد. پس باید در جهت تقویت و حمایت از اپلیکیشین های داخلی با تمام توان اقدام شود.

دیدگاهتان را بنویسید