نمونه موفق استراتژی برند

نمونه موفق استراتژی برند

نمونه موفق استراتژی برند

بازار یکنواخت سیگار با ایده فیلیپ موریس و سیگاری مخصوص زنان متحول شد. استراتژی برند او هدف را زنان قرار داده بود و حتی محصول خود را با نیاز زنان منطبق کرد و یک نوار قرمز دور فیلترش طراحی کرد که جای رژ لب را روی سیگار مخفی می‌کرد.
زمانیکه تحقیقات دانشمندان سرطان ریه را به سیگار کشیدن مرتبط کرد. مارلبورو هم استراتژی برند خود را به سیگارهای مردانه فیلتر دار و کم خطر تغییر داد.

دیدگاهتان را بنویسید