ابزار پس‌انداز نیوُ – چطور با برنامه حسابداری شخصی نیوُ پس‌انداز کنیم؟

ابزار پس‌انداز نیوُ

ابزار پس‌انداز نیوُ را می‌توانید در صفحه ابزارها مشاهده و به مدت 30 روز به طور رایگان امتحان کنید. یکی از مهمترین بخش‌های مدیریت مالی شخصی داشتن پس‌انداز است و مهمترین مسئله برای موفقیت در پس‌انداز کردن، داشتن هدف است. ابزار پس‌انداز؛ در منوی اصلی، بخش ابزارها در دسترس شما قرار دارد. اولین پروژه پس‌انداز خود را تعریف کنید. […]