موانع صرفه‌جویی

موانع صرفه‌جویی

موانع صرفه‌جویی موانع صرفه‌جویی چیستند؟ آیا تا به حال ماه را با این نیت که «در هزینه‌ها صرفه‌جویی میکنم» یا « این ماه حتما پس‌انداز میکنم» شروع کرده‌اید؟ درسته! همه ما این تجربه را داشتیم و وقتی به اواسط ماه رسیدیم خلف وعده کرده‌ایم.در اینجا چند مورد از موانع صرفه‌جویی ومحرک‌های ولخرجی را معرفی میکنیم. […]