آرشیو روزانه

2021-12-27

تیپ شخصیت پولی شما چیست؟

مانند هر چیز دیگری در زندگی، رابطه شما با پول عمدتاً توسط شخصیت شما مشخص می‌شود. اما آیا به نحوه رفتار خود در رابطه با امور مالی و اینکه چگونه این رفتار بر روی درآمد شما تأثیر می‌گذارد فکر کرده اید؟شناخت تیپ شخصیت پولی شما اولین قدم است و