آیا من به حسابداری شخصی نیاز دارم؟

حسابداری شخصی

احتمالا شما با مقوله حسابداری آشنا هستید و می‌دانید که هر شرکت یا سازمان زنده و فعال ، بخشی را بعنوان حسابدار در شرکت خود ایجاد میکند تا بتواند وضعیت دخل و خرج و یا سود و زیان خود را محاسبه کند. در این نوشته میخواهیم در مورد حسابداری شخصی صحبت کنیم.