مرور برچسب

اشتغال‌زایی

کارآفرین کیست؟ تفاوت‌های میان کارآفرینی و اشتغال‌زایی چیست؟

کارآفرینی در سال‌های اخیر در بسیاری از کشور‌ها اهمیت بالایی پیدا کرده است، طوری که دولت‌ها در پی ایجاد سیاست‌های کارآفرینی بر آمده اند. اغلب دیده شده است که بسیاری از افراد، اشتغال‌زایی و کارآفرینی را یکی می‌دانند، در حالی که این دو مفهوم