مرور برچسب

حسابداری مالی

حسابداری مالی چیست و چه کمکی به کسب و کارتان می کند؟

تعریف حسابداری مالی مفهوم حسابداری مالی فرایند ثبت، خلاصه‌سازی و گزارش هزاران معامله در یک کسب‌و‌کار است. با این فرایند تصویر دقیقی از وضعیت مالی و عملکرد یک کسب‌و‌کارنمودار می‌شود. حسابداری شرکت‌ها و بنگاه‌های قتصادی می‌تواند شامل