مرور برچسب

حسابداری مالی

نرم افزار بازرگانی برای مبادلات مالی

کاربرد نرم افزار بازرگانی برای مبادلات مالی انتخاب یک نرم افزار بازرگانی کارآمد و تخصصی براي مديران بازرگانی امری ضروری و انكار ناپذير است. چنین نرم افزاری باید بتواند همزمان با دیگر سیستم های مالی و با حداکثر سرعت اطلاعات را ذخيره و…

تأثیر برنامه حسابداری در میزان پیشرفت کسب‌وکار

استفاده از برنامه حسابداری چه کمکی به کسب‌وکارتان می‌کند؟ برنامه حسابداری ازجمله عواملی است که کلیه‌ی نیازهای سازمانی را مدیریت می‌کند. به این صورت که اسناد حسابداری و گزارشات در بخش‌ها‌ی مختلف شرکت جمع‌آوری می‌شوند. سپس تمام انها به…

مفهوم حسابداری مالی و تفاوت آن با حسابداری بهای تمام شده

مفهوم حسابداری مالی مفهوم حسابداری مالی فرایند ثبت، خلاصه‌سازی و گزارش هزاران معامله در یک کسب‌و‌کار است. تصویر دقیقی از وضعیت مالی و عملکرد یک کسب‌و‌کار را مجسم می‌سازد. حسابداری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:…

حسابداری مالی چیست و چه کمکی به کسب و کارتان می کند؟

تعریف حسابداری مالی مفهوم حسابداری مالی فرایند ثبت، خلاصه‌سازی و گزارش هزاران معامله در یک کسب‌و‌کار است. با این فرایند تصویر دقیقی از وضعیت مالی و عملکرد یک کسب‌و‌کارنمودار می‌شود. حسابداری شرکت‌ها و بنگاه‌های قتصادی می‌تواند شامل