مرور برچسب

هدف

برنامه ریزی ، همون پازل گمشدس!

فرشته‌ی نجات خودت باش! همه ما در شروع هر سال دوست داریم تا اون سال بهترین سال زندگیمون باشه و برای اطرافیانمون هم همین آرزو رو داریم. اما برای رسیدن به این هدف قرار نیست همه چیز بدون برنامه ریزی ، خود به خود اتفاق بیفته و یا فرشته‌ی آرزو‌ها…