ارزش برند

و اما ماجرای ارزش این برندِ گرون قیمت! جان پمبرتون، داروساز کنجکاو آمریکایی، نوعی نوشیدنی را اختراع کرد و آن را در داروخانه به فروش می‌رساند. تا اینکه تاجری به…