عروسی کم هزینه

چطور یک عروسی کم هزینه داشته باشیم؟ در مقاله از خواستگاری تا عروسی هزینه های ازدواج رو به صورت حدودی محاسبه کردیم. همونطور که گفته شد تمام هزینه ها بسته…